VLADIMIR NERISANU, Real Estate Broker, Realtor, Bucharest, Romania, Europe | Phone: +4 0788 304 360, +4 0788 304 400
Despre noi
Oferte inchirieri
Oferte vanzari
Oportunitati
Proiecte noi
Evenim. imobiliare
Legislatie
Parteneri
Contact

Cautare avansata  

Cereri clienti
Oferte proprietari
 
Harta & Street View
Map & Street View
Share |
View Vladimir  Nerisanu's LinkedIn profile
Newsletter  
 
Legislatie
H.G. nr. 174/27.11.2008 care face referire la modificarile O.G. 21/1992
- privind Protectia Consumatorului
Decizia 333/2002 care abroga Ordonanta nr. 3/2000
- exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 13-32 din O.G. 3/2000 privind organizarea activitatii agentilor imobiliari
Legea nr. 550/14.10.2002
- privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii, aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local
Ordonanta republicata nr. 36/30.01.2002
- republicata in temeiul art. II din Legea 522/2002 pentru aprobarea O.G. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, dandu-se textelor o noua numerotare. O.G. 36/2002 a fost publicata in M.O. nr. 92/02.02.2002, rectificata in M.O. nr. 145 din 26 februarie 2002, si a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 522/2002, publicata in M.O. nr. 602 din 14 august 2002
Legea nr. 1/2000
- pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997
Legea nr. 10/2000
- privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
Legea nr. 145/1999 care modifica si completeaza Legea Locuintei nr. 114/1996
- Legea Locuintei
Legea nr. 190/1999
- privind creditul ipotecar
Legea nr. 112/1995
- pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului
Legea nr. 85
- privind vanzarea locuintelor
Freelancer Vladimir Nerisanu
Apartamente
   Bucuresti - Bucuresti, Calea Mosilor, Metrou Bucur Obor

Vile
   Bucuresti - Gara de Nord Metrou Sos.Titulescu Piata Victoriei

Vile
   Bucuresti - Piata Romana, Metrou, ASE

Vile
   Bucuresti - Calea Plevnei Mall Orhideea Metrou Basarab Kaufland Gara de Nord

Apartamente
   Bucuresti - Piata Victoriei-Bd.Titulescu-Gara de Nord-Metrou

Birouri
   Bucuresti - Cartierul Floreasca, Calea Floreasca, Lacul Floreasca

Vile
   Bucuresti - Piata Victoriei-Calea Victoriei-Str.Sevastopol

Blocuri
   Bucuresti - Centrul Istoric Str.Lipscani Bd.I.C.Bratianu, Magazin Bucuresti

Magazine
   Bucuresti - Calea Grivitei, Metrou Gara de Nord

Magazine
   Bucuresti - Calea Grivitei, Metrou Gara de Nord